מסע המקהלה לנגב

מסע המקהלה לנגב

 

מסע המקהלה לנגב.  (כולל הקרדיטים בסוף)