גמר

גמר

 עידן מרין מכיתה ט' 2 ורשל מור יוסף מכיתה מי"א זכו בגמר ערב צרפתית.