מעורבות חברתית

מעורבות חברתית

השבוע יש להתחיל את פעילות המעורבות חברתית לשנה זאת.

 

יש ליידע השבוע, את המחנכים ואחראי הכיתות, לנושא הפעילות החברתית, במה תיפעלו השנה.

  • מדריכים ופעילים בתנועות נוער חייבים להביא מכתב רישמי מהרכז הבוגר שאתם פועלים במסגרת תנועת הנוער ( ושוב תצטרכו להביא מכתב מאשר את פעילותכם בסוף השנה).

שכבת י'- 60 שעות ( מי שהשתתף ביום המעורבות החברתית במועצת חוף אשקלון 50 ש')

שכבת י"א- 30 ש'

  

פרוייקטים קבוצתיים

שכבת י'- 9 ש'

שכבת י"א 21 ש' ( מי שהשתתף ביום המעורבות החברתית במועצת חוף אשקלון – 11 ש') שכבת י"א מחוייבת לסיים עד היציאה לחופשת הפסח.

שכבת י"ב – 26 ש' (מי שהשתתף ביום המעורבות החברתית במועצת חוף אשקלון – 16 ש')  שכבת י"ב מחוייבת לסיים בסמסטר א'.