לוח מבחנים י"ב 2016-2017

לוח מבחנים י"ב 2016-2017

 ‏לוח בחינות- כיתות י"ב  – תשע"ז –  מחצית שנייה

מצ"ב לוח הבחינות למחצית השנייה . לתשומת ליבכם ,יתכנו שינויים  בלוח זה בהתאם לנסיבות עתידיות והם יתפרסמו באתר בית הספר . לפיכך יש להתעדכן בהתאם .להזכירכם  ( מתוך תקנון ביה"ס ) :

א. הבחינות תתקיימנה אך ורק על פי לוח הבחינות. לא ניתן להוסיף ,לבטל או לשנות מועד בחינה ללא אישור מראש ממני.   לא יערכו יותר משלושה מבחנים בשבוע, יעשה מאמץ שמבחנים לא יתקיימו יום לאחר יום. המורים רשאים להוסיף  מועדי בחנים ומבדקים כראות עינם . אולם ביום מבחן לא יתקיים בוחן במקצוע אחר.

ב.  אין להיעדר מבית הספר ביום שלפני מבחן ובשיעורים הקודמים למבחן ואין להגיע לבית הספר לשם כתיבת מבחן בלבד.

ג. המורים ימסרו לתלמידים את החומר למבחנים עד שבוע מראש. ‏( אם לא מתקיים שיעור בשבוע לפני , יפורסם החומר במשו"ב – במידה ומתעוררת בעיה יש לפנות ‏לרכזת הפדגוגית ‏sophiekastel@gmail.com )‏ ) ‏

ד. בחנים ומבחנים יוחזרו לתלמידים תוך פרק זמן סביר ולא יאוחר משבועיים ממועד הכתיבה. מבחנים רבי מלל ועבודות יוחזרו לא יאוחר משלושה שבועות ממועד הכתיבה\ההגשה. עבודות, בחינות ובחנים יוחזרו לתלמידים אישית בליווי הערות בכתב.

ה. תלמיד רשאי לערער על ציון בסמיכות לקבלתו. התלמיד ייגש למורה וינמק את סיבת הערעור. אם הערעור נדחה, התלמיד רשאי לפנות בכתב לרכז המקצוע או לרכזת הפדגוגית (במקצועות שאין בהם רכז).

בהצלחה  , סופי בוקאי קסטל, רכזת פדגוגית

יום תאריך יב1 יב2 יב3 יב4
א 7.5
ב 8.5

 בגרות בכימיה-  10:00-13:00

מתכונת ספרות רגיל 8:30 -11:00

ג 9.5

ד

 

10.5
ה 11.5

בגרות באנגלית

MODULE G –17:00-18:45

MODULE E – 15:15-16:30

 

ו 12.5 מתכונת א. התיאטרון , מתכונת ת, הג'אז , מתכונת קולנוע עיוני , מתכונת ת. המחול  8:30 – 11:00
ש 13.5
א 14.5
ב 15.5

ל"ג בעומר

 

ג 16.5

בגרות מדעי המחשב 10:00-13:00

מתכונת מתמטיקה לתלמידי ביולוגיה , מתכונת צרפתית 8:00-11:00

ד

 

17.5
ה 18.5

בגרות ביולוגיה מעבדה  10:00- 13:00

מתכונת תנ"ך (למעט תלמידי ביולוגיה , מדעי המחשב וצרפתית ) 8:30-11:00

מתכונת בספרות עולים  8:30-11:00

 

ו 19.5
ש 20.5
א 21.5
ב 22.5

בגרות במתמטיקה

4 יח"ל ( 482) – 13:00 – 14:45

5 יח"ל ( 582) – 13:00 – 15:15

ג 23.5

ד

 

24.5
ה 25.5

הגשת העותק הסופי של העבודה במדעי החברה

מתכונת פיסיקה , מתכונת מחשבת  , מתכונת בספרות מוגבר 8:30-11:00

בגרות צרפתית 10:00-13:00

ו 26.5
ש 27.5
א 28.5
ב 29.5 בגרות באזרחות רגיל ועולים  13:00 – 15:30
ג-ה 30.5-1.6 חופשת חג שבועות
ו 2.6

מתכונת בפיסיקה חקר  8:00-10:00

מתכונת בלשון עולים  – 9:00-12:00

ש 3.6
א 4.6
ב 5.6

בגרות בספרות – רגיל + עולים –  14:00 – 16:30

בגרות בספרות מוגבר   – 10:00 – 13:00

ג 6.6

ד

 

7.6
ה 8.6
ו 9.6

מתכונת בת. האמנות 8:30-11:00

בגרות בא. התיאטרון , בגרות בקולנוע עיוני , בגרות בת. המחול , בגרות בת. הג'אז 9:00-11:30

 

ש 10.6
א 11.6
ב 12.6

מתכונת תנ"ך לתלמידי ביולוגיה , צרפתית , ומדעי המחשב , 8:30-11:00

בגרות במחשבת , בגרות פיסיקה עיוני  10:00-13:30

ג 13.6 בחינה בע"פ על העבודה במדעי החברה , בגרות פיסיקה חקר 10:00-12:00
ד 14.6
ה 15.6 בגרות בהיסטוריה 14:00-16:30
ו 16.6
ש 17.6
א 18.6
ב 19.6
ג 20.6 טקס סיום
ד 21.6
ה 22.6

בגרות בלשון 13:00-16:00

 

בגרות בלשון עולים 12:30-15:30

ו 23.6
ש 24.6
א 25.6
ב 26.6
ג 27.6
ד 28.6
ה 29.6 בגרות בתנ"ך 10:00-12:30
ו 30.6
ש 1.7
א 2.7
ב 3.7 בגרות בתולדות האמנות  10:00- 13:00
10.7 בגרות באנגלית – מועד ב
13.7 בגרות במתמטיקה – מועד ב

 

 

בגרות מדעי המחשב