לוח שיעורים והפסקות

לוח שיעורים והפסקות

לוח השעות וההפסקות

ימים א' – ה':

 שיעור שעה
   1 08:00-08:45
   2 08:45-09:30
הפסקה            09:30-09:45
   3 09:45-10:30
   4 10:30-11:15
הפסקה            11:15-11:35  
   5 11:35-12:20
   6 12:20-13:05
הפסקה           13:05-13:30  
   7 13:30-14:15
   8 14:15-15:00
הפסקה                   15:00-15:10
   9 15:10-15:55
   10 15:55-16:35
   11 16:35-17:20

  יום ו':

שיעור שעה
   1 07:45-08:30
   2 08:30-09:15
הפסקה            09:15-09:25
   3 09:25-10:10
   4 10:10-10:55
הפסקה            10:55-11:10
   5 11:10-11:55
   6 11:55-12:40
הפסקה            12:40-12:45
   7 12:45-13:30
   8 13:30-14:10