תמונות מטיול שנתי שכבת י'

תמונות מטיול שנתי שכבת י'

צילמה מיכל פינקווסר