מתמטיקה

מתמטיקה

מיון תלמידים חדשים לקבוצות לימוד:

תלמידים חדשים יעברו בחינת היכרות במתמטיקה שמטרתה לוודא את רמת  התלמידים לצורך הכנתם לקראת השנה הבאה וחלוקתם לקבוצות לימוד.

תלמידים שלא יצליחו בבחינות יחוייבו בהשלמת החומר בחופשת הקיץ, וייבחנו לאחר החופשה בבחינה חוזרת.

מבנה קבוצות הלימוד:

כיתות ט':           תחולקנה לשתי רמות:

רמה רגילה (3 יח"ל)

רמת מוגברת (4 ו- 5 יח"ל)

החלוקה תתבצע בהתאם לתוצאות בחינות המיון והציון בית ספרי מהשנה החולפת.

כיתות י':           תחולקנה לשתי רמות:

רמה רגילה – (3 יח"ל)

רמה מוגברת (4 ו-5 יח"ל)

 

החלוקה תתבצע בהתאם להישגי התלמיד בכיתה ט'.

ציון בכיתה מוגברת בכיתה ט'                               שיבוץ

60 ומטה                                                            קבוצה רגילה

מעל 60                                                              התלמיד ישובץ לקבוצה המוגברת

תלמיד שלמד בכיתה ט' בקבוצה רגילה וכן תלמידים שציונם במוגבר נמוך מ-60, יוכלו לעבור ללמוד בקבוצה המוגברת לאחר בחינת התאמה לקבוצה. הבחינה תיערך במהלך חופשת הקיץ.

כיתות י"א:        תחולקנה ל- 3 רמות לימוד

3 יח"ל

4 יח"ל

5 יח"ל

החלוקה תתבצע בהתאם להישגי התלמיד בכיתה

ציון בכיתה מוגברת בכיתה י'                                שיבוץ

60 ומטה                                                            3 יח"ל

65-85                                                               4 יח"ל

מעל 85                                                             5 יח"ל

תלמיד שלמד בכיתה י' בכיתה רגילה, ימשיך את לימודיו ברמה של 3 יח"ל.

תלמיד אשר יהיה מעונין להגביר את יחידות הלימוד, יהיה רשאי לגשת לבחינת מיון. הבחינה תיערך במהלך חופשת הקיץ.

כיתות י"ב:        תלמידי 3 יח"ל מסיימים את לימודי המתמטיקה בכיתה י"א.

כיתות י"ב יחולקו ל-2 רמות לימוד וזאת בהתאם ללימודים בכיתה י"א.

הגשה לבגרות

 

קבוצה רגילה:     כיתה י' תבחן בשאלון 001

כיתות י"א ייבחנו בשאלונים 002, 003

קבוצה מוגברת:

4 יח"ל: כיתות י"א יבחנו בשאלונים 003, 005

כיתות י"ב יבחנו בשאלון 004

5 יח"ל – כיתות י"א יבחנו בשאלון 005, 006

כיתות י"ב יבחנו בשאלון 007

 

תוכנית לימודים מתמטיקה ט' –  – תשס"ה        

סמסטר א'                                                          אלגברה גיאומטריה

 

נוסחאות הכפל המקוצר                                         חזרה על הנושאים: חפיפת משולשים

פרוק לגורמים                                                      משולש שווה שוקיים

שברים אלגברים                                                    דלתון

משוואות בנעלם אחד ובשניים                                קווים מקבילים

סכום זוויות במצולעים

משולש ישר זווית

מקבילית

סמסטר ב'

משוואות פרמטריות מהמעלה הראשונה                    מלבן

בנעלם אחד ובשני נעלמים                                      מעוין

משוואות ריבועיות                                                ריבוע

פונקציות מהמעלה הראשונה והשניה                       טרפז

גרפים                                                                קטע אמצעים במשולש ובטרפז

  • קבוצת לימוד מתמטיקה ברמה רגילה תלמד בגיאומטריה את תכונות קווים מקבילים, והמרובעים בלבד.

תוכנית לימודים מתמטיקה י' –  – תשס"ה        

כיתה י' – קבוצה רגילה         

אלגברה:

 

משוואות בנעלם אחד, בשני נעלים מהמעלה הראשונה והשנייה.

משוואות באותיות מהמעלה הראשונה.

פונקציות הקו הישר

גיאומטריה אנליטית

קריאת גרפים

סדרה חשבונית

בעיות מילוליות

טריגונומטריה:

 

הקשרים במשולש ישר זוויות ויישומם במרובעים

סטטיסטיקה והסתברות

 

כיתה י' – קבוצה מוגברת             

אלגברה:                                                                                     גיאומטריה:

 

משוואות מיוחדת:                                                                         מעגל

משוואות באותיות, משוואות דו ריבועיות, משוואות אי רציונליות       שטחים

פונקציות: קו ישר ופרבולה                                                             משפט פיתגורס

גיאומטריה אנליטית:                                                                     פרופורציה ודמיון

קו ישר, מעגל

אי שוויונים

אתר למצגות ודפי עבודה במתמטיקה