חינוך גופני

חינוך גופני

המטרה העומדת לנגד עינינו בהוראת החנ"ג היא ללמד להכיר  בחשיבותה של הנעת הגוף ,הפעילות הגופנית והספורט ולשלבה באורח החיים. לפיכך אנחנו  מלמדים מגוון נושאים  העוסקים בתנועה ומשתדלים להיענות לבקשותיכם בשיבוץ.

בתחילת כל שנת לימודים,נאספת כל שכבת גיל בסטודיו עם המורים המלמדים חינוך גופני. במפגש זה אנו מציגים את ארבע קבוצות הלימוד,מסבירים את ייחודה של כל קבוצה,את האופן שבו מתנהלים השעורים,ולאחר מכן מאפשרים לכם התלמידים לדרג את סדר העדיפות שלכם בשיבוץ.

קבוצות הלימוד הקיימות:

עידית- המלמדת פלדקרייז.  ( שעור המיועד לבנות ולבנים)

אייל אמון כושר גופני,אתלטיקה ומשחקי נופש וכדור.(שעור המיועד לבנות ולבנים)

אבי קרולי- כושר גופני ומשחקי כדור.(שעור המיועד רק לבנים)

סיגל זילבר שידלו- עיצוב וחיטוב הגוף.(שעור המיועד רק לבנות)

כל קבוצות הלימוד נבחנות  בסימסטר הראשון במבחני "אות הכושר והספורט" עפ"י דרישת הפיקוח על החינוך הגופני.

בסימסטר השני נבחנת כל שכבה בנושאים עיונים אחרי שמיעת הרצאות (למעט שכבת ט') עפ"י הפירוט הבא:

שכבת כיתות ט'- עבודה עיונית בנושא :כושר גופני,הגדרות ומרכיבים.

שכבת כיתות י'- הרצאה בנושא ה"שלד" מפרקים ועצמות.

שכבת כיתות י"א- הרצאות בנושא "שלד ומערכת השרירים".

שכבת כיתות י"ב- הרצאות בנושא "תזונה ופעילות גופנית"

מתן ציון בחנ"ג: 70%- השתתפות פעילה,הגעה לשעורים באופן רציף.

                                תלבושת כמפורט בתקנון (3 הגעות ללא תלבושת תביא להורדת ציון).

                                התנהגות הולמת.

                      30%- עמידה במבחני "אות הכושר והספורט" (עפ"י טבלה המדרגת את ההשגים    

                               ומתפרסמת ע"י הפיקוח על החנ"ג).

                               ציון המבחן העיוני .

לידעתכם:    ציון שנתי שלילי יכנס לחישוב בשנה שלאחר מכן ויהווה 1/3מהציון החדש.

              במקרה של פטור חלקי/מלא מפעילות גופנית,על התלמיד/ה למלא את כל חובותיו העיוניות, בנוסף  

              למטלות עיוניות נוספות,כדי לקבל ציון חיובי בחנ"ג

             באחריותו ומחובתו של תלמיד/ה הפטור/ה מפעילות גופנית,לפנות אל צוות המורים לחנ"ג כדי לקבל           

             את נושאי העבודה,חומר המבחן ומועדי ההגשה.

 

תקנון החינוך הגופני בבית הספר התיכון לאומניות ע"ש 

  • יש להגיע בזמן לשעור.
  • תלבושת ספורט "הולמת": נעלי ספורט,גרביים,חולצה/ גופיה שיאפשרו תנועה, מכנסיי ספורט/טייץ/טרנינג. שיער ארוך- אסוף.

   (כפכפים,נעליים גבוהות ,מכנסי ג'ינס קצרים ו/או ארוכים,ריבוי תכשיטים- מחוץ לתחום במסגרת   

    השעורים).

  • עזיבת השעור, תאושר רק לאחר יידוע המורה ואישורו המפורש.
  • כל אחור/היעדרות מן השעור,חייבת להיות מגובה באישור בכתב מההנהלה/מורה/הורה.
  • בעיות בריאותיות- יש להביא אשור רפואי החתום ע"י רופא,שבו מפורט איזה פעיליות מותרות ואיזה אסורות.

     אישור הורה לגבי בעיות ארוכות טווח- לא יתקבל.

בכל בעייה או שאלה אפשר לפנות לסיגל,אשמח לעמוד לרשותכם ולפותרה במידת האפשר.

צוות החינוך הגופני מאחל לכולנו שנה טובה, הנאה והנעה.

מה לאכול לפני אימון כושר

מיתוסים לעומת עובדות

Brain Diet

חומר למבחן עיוני י