היסטוריה

היסטוריה

מספר יחידות לימוד: 2 יחידות שהן החומר לבחינת הבגרות.
בתום כיתה יוד ניגשים לבחינה ביחידה הראשונה, ובתום כיתה י"א ניגשים לבחינה ביחידה השנייה.
חומר הלימודים ליחידה הראשונה כולל:
הוקמו שלושה אתרים בשלושה נושאים מתוכנית הלימודים, והם נמצאים באתר בית הספר. הנושאים הם:
אנטישמיות ושנאת ישראל
מאפייני מלחמת העולם הראשונה
הסדרי ורסאי
ברשת בית הספר רוכז חומר חזותי המתייחס לנושאי לימוד שונים להמחשה ולהרחבה.  

אתרים נבחרים

ערוץ ההיסטוריה
בעקבות ארבע משפחות יהודיות
מלחמת העולם הראשונה בנגב
אתר שנותן רשימת אתרים טובים בהיסטוריה

 

מצגת על מלחמת העולם השנייה של דרור כהנוביץ' – קרית חינוך, תרבות וספורט "דרור"

מלחמת העולם הראשונה – קובץ מאת גיא ישראלי