ביולוגיה

ביולוגיה

תכנית הלימודים בביולוגיה – 5 יחידות
מבחן עיוני (3 יחידות)
1. שלושה נושאי ליבה: גוף האדם, התא-יחידת החיים, אקולוגיה
2. שני נושאי בחירה: גנטיקה ורביה
3. נושא מחקרי: ביוטכנולוגיה- מאלפי הגנים
4. נושאים מלווים: קריאת מאמרים, ניתוח נתונים
מבחן מעשי
1. מעבדה חוקרת (יחידה אחת)
2. עבודה אקולוגית (יחידה אחת)
מועדי בחינות הבגרות
בסוף כתה יא' נבחנים על שלושת נושאי הליבה (1.5 יחידות לימוד)
בסוף כתה יב' נבחנים על יתר הנושאים
מהלך שנות הלימוד
בכתה י'
נלמד נושא הליבה הראשון- גוף האדם
ונערכות מעבדות חוקרות
בכתה יא'
נלמדים שני נושאי ליבה נוספים- אקולוגיה והתא
נערכות מעבדות חוקרות ומתחילה העבודה האקולוגית
בכתה יב'
נלמדים נושאי הבחירה והנושאים הנלווים,
מסתיימות המעבדות החוקרות ומסתיימת העבודה האקולוגית